W tym poście postaram się przybliżyć pojęcie pętli – definicja i sposób wykorzystania w kodzie.

Zaczynajmy

Co to są pętle? 

To nic innego jak wielokrotne wykonanie jednego bloku kodu.

Przy tworzeniu oprogramowania niejednokrotnie będziecie musieli wielokrotnie wykonać dany kod kilka razy. do tego służą nam pętle, które odpowiadają za wykonywane sekwencyjne wykonanie naszego bloku kodu, tj. zaczynamy od pierwszej linii kodu w danym bloku, przechodzimy do drugiej, następnej i tak do końca.

 

Język C# wyposażony jest w różne pętle, które pozwalają na sekwencyjne wykonywanie naszego kodu.

 

Pętle również pozwalają na wielokrotne wykonanie pojedynczych albo całych grup poleceń. Poniżej postaram się zaprezentować wam pętle pokrótce opisując składnie wraz z przykładami.

PĘTLA(loop) while:

 

Pętla while wykonywana jest wielokrotnie, tak długo jak prawdziwy jest zdefiniowany warunek.

 

Składnia:

W powyższym przykładzie przykladowe_polecenie() może być pojedynczym poleceniem lub blokiem instrukcji do wykonania. Możemy zdefiniować dowolny warunek a pętla będzie wykonywana dopóki będzie on prawdziwy.

 

Gdy warunek stanie się fałszywy program automatycznie przejdzie do pierwszej linii kodu bezpośrednio po pętli while.

 

Przykład:

 

PĘTLA(loop) for

 

Pętla for jest strukturą pozwalającą na definicje pętli, która musi wykonać się określoną ilość razy.

Składnia:

Kolejne kroki w pętli for:

  • Inicjalizacja wykonywana jest jako pierwsza, tu warto pamiętać, wykonywana jest tylko raz. Podczas inicjalizacji deklarujemy zmienną, która odpowiada za działanie pętli. 
  • Kolejnym krokiem przy tworzeniu pętli do zdefiniowanie warunku. Jeżeli warunek zostanie spełniony – czyli prawdziwy, to blok kodu wewnątrz pętli zostanie wykonany. Jeżeli warunek będzie nie spełniony, program automatycznie przejdzie do pierwszej linii kodu bezpośrednio po pętli for;
  • Po wykonaniu bloku kodu z wewnątrz pętli, program przechodzi z powrotem do miejsca inkrementacji – tj. na początek pętli. W tym miejscu możemy dokonać aktualizacji wartości, po której iterujemy. Miejsce to może również pozostać puste, o ile pojawi się znak średnika;
  • W tym miejscu nasz warunek jest sprawdzany ponownie. Jeżeli jest poprawny blok kodu zostaje ponownie wykonany (blok kodu wewnątrz pętli, potem ponownie dochodzi do aktualizacji wartości inkrementacji, a następnie do ponownego sprawdzenia warunku). Pętla będzie wykonywana dopóki warunek będzie prawdziwy.

Przykład:

 

PĘTLA(loop) do…while

W odróżnieniu do pętli while, która sprawdza warunek na początku, pętla do…while sprawdza warunek na końcu pętli.

Te pętle wyglądają podobnie, z tą różnicą, że w przy wykorzystaniu pętli do…while mamy gwarancję, że instrukcje zarawrte w pętli zostaną wykonane co najmniej raz.

Składnia:

Warto zwrócić uwagę, że wyrażenie warunkowe znajduje się na końcu pętli, dzięki czemu wiemy, że instrukcje_polecen() powinien zostać wykonany raz zanim dojdzie do sprawdzenia warunku.

 

Jeżeli warunek jest prawdziwy dojdzie do powrotu do pierwszej linii naszej pętli, tj. polecenia do oraz do ponownego wykonania instrukcje_polecen(). Proces ten będzie powtarzany tak długo, jak długo warunek będzie prawdziwy.

 

Przykład:

Zagnieżdżanie Pętli

W języku C# mamy możliwość używania jednej pętli w środku drugiej. Poniżej przykłady użycia takich pętli.

Składnia dla pętli for:

Składnia dla pętli do…while:

Składnia dla pętli while:

Podsumowując, warto pamiętać, że każdy rodzaj pętli może zostać umieszczony wewnątrz innej pętli bez ograniczeń. Pamiętajmy jednak aby nie zagnieżdzać dużej ilości pętli w pętli. Możemy tym doprowadzić do momentu kiedy program sie zapętli, a pętla nigdy się nie skończy.

Przykład:

Polecienie Break

 

Wykonywanie bloku kodu w pętli może zostać przerwane na żądanie. Jednym z takich sposobów jest użycie polecenia „break”. W momencie warunkowego opuszczania pętli dochodzi do automatycznego usunięcia wszystkich obiektów utworzonych wewnątrz pętli. Polecenie break jest używane do:

  • natychmiastowego zakończenia pętli;
  • zakończenia wykonywania instrukcji wyboru.

Przykład:

Polecienie Continue

Polecenie continue jest w pewnym sensie podobne do działania polecenia break. Jednakże, zamiast przerywania wykonywania pętli dochodzi do wymuszonego przejścia do kolejnej iteracji.

Przykład:

 

I to chyba wszystko o temacie pętli.

 

Pytania? sugestie? piszcie komentujcie.

Oczywiście cały Przykłady dostępne na GitHubie.

 

Post Author: Csharpowe Zmagania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.