OPERATORY

 

W tym poście zajmę się Operatorami, czym są i jak z nich korzystać?

Operator to jeden lub kilka znaków (zazwyczaj nie będących literami), które mają specjalne znaczenie w języku programowania. Operator to jeden lub kilka znaków (zazwyczaj nie będących literami), które mają specjalne znaczenie w języku programowania, który informuje kompilator o tym jakie operacje logiczne ma wykonać. W C# wyróżniamy następujące operatory:

  • operatory arytmetyczne;
  • operatory relacyjne;
  • operatory logiczne;
  • operatory przypisania;
  • różne operatory.

Operatory arytmetyczne

 

Przygotowałem poniższa tabelkę, w której zawarłem wszystkie operatory matematyczne wspierane przez język C#.

w Kolumnie Przykład pokazane są działanie wykonywane przez dany operator, Jako ułatwienie przyjmijmy że A = 10 oraz B = 20.

 

OperatorOpisPrzykład
+dodawanie argumentówA + B = 30
-odejmowanie argumentówA – B = -10
*mnożenie operatorówA * B = 200
/dzielenie operatorówB / A = 2
%operacja dzielenia moduloB % A = 0
++zwiększanie wartości argumentu o 1A++ = 11
--zmniejszanie wartości argumentu o 1A-- = 9

 

Operatory relacyjne

 

W poniższej tabeli wszystkie operatory relacyjne. Założenia przykładu pozostają te same.

OperatorOpisPrzykład
==zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy wartości argumentów są równe.(A == B) false.
!=zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy wartości argumentów są równe.(A != B) true
>zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy wartość lewego argumentu jest większa od prawego.(A > B) false
<zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy wartość lewego argumentu jest mniejsza od prawego.(A < B) true
>=zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy argument po lewej stronie jest większy bądź równy argumentowi po prawej stronie.(A >= B) false
<=zwraca flagę true gdy po sprawdzeniu czy argument po lewej stronie jest mniejszy bądź równy argumentowi po prawej stronie.(A <=B ) true

Operatory logiczne

 

W tabeli poniżej operatory logiczne.

OperatorOpisPrzykład
&& logiczny operator i to nic innego jak matematyczna koniunkcja. Jeśli oba argumenty podane są zerowe to warunek jest prawdziwy(A && B) false
||logiczny operator lub z matematycznego punktu widzenia to alternatywa. Jeżeli którykolwiek z argumentów nie jest równy zero to warunek jest prawdziwy(A || B) true
!logiczny operator zaprzeczenia inaczej matematyczna negacja. Używany jest do zmiany stanu logicznego argumentu. Wartość zmieni się na nieprawdziwą, jeśli w równaniu jeden argument jest prawdziwy .!(A && B) true

Operatory przypisania

 

W poniższej tabeli wszystkie operatory przypisania wspierane przez język C#.

 

OperatorOpisPrzykład
=prosty operator przypisania. Przypisuje wartości z prawej strony operatora do zmiennej po jego lewej stronieC = A + B
+=operator dodawania i przypisywania w jednym. Dodaje wartość z prawej strony operatora do zmiennej po jego lewej stronieC += A
-=operator odejmowania i przypisywania w jednym. Odejmuje wartość z prawej strony operatora od zmiennej po jego lewej stronieC -= A
*=operator dzielenia i przypisania w jednym. Dzieli wartość zmiennej po lewej stronie operatora przez wartość znajdującą się po prawej stronie operatoraC *= A
/=operator dzielenia modulo. Wartość z dzielenia argumentów zostaje przypisana do zmiennejC /= A
%=operator dzielenia modulo. Wartość z dzielenia argumentów zostaje przypisana do zmiennejC %= A
<<=przesunięcie bitów w lewo wraz z operatorem przypisania C <<= 2
>>=przesunięcie bitów w prawo wraz z operatorem przypisaniaC >>= 2
&= operacja bitowa 'i' wraz z operatorem przypisaniaC &= 2
^=operacja bitowa 'xor (alternatywa wykluczająca)' wraz z operatorem przypisaniaC ^ 2
|=operacja bitowa 'lub' wraz z operatorem przypisania C |= 0


Różne operatory

W języku C# mamy kilka dodatkowych, bardzo ważnych operatorów takich jak: sizeof, typeof oraz ? :

 

OperatorOpisPrzykład
=prosty operator przypisania. Przypisuje wartości z prawej strony operatora do zmiennej po jego lewej stronieC = A + B
+=operator dodawania i przypisywania w jednym. Dodaje wartość z prawej strony operatora do zmiennej po jego lewej stronieC += A
-=operator odejmowania i przypisywania w jednym. Odejmuje wartość z prawej strony operatora od zmiennej po jego lewej stronieC -= A
*=operator dzielenia i przypisania w jednym. Dzieli wartość zmiennej po lewej stronie operatora przez wartość znajdującą się po prawej stronie operatoraC *= A
/=operator dzielenia modulo. Wartość z dzielenia argumentów zostaje przypisana do zmiennejC /= A
%=operator dzielenia modulo. Wartość z dzielenia argumentów zostaje przypisana do zmiennejC %= A
<<=przesunięcie bitów w lewo wraz z operatorem przypisania C <<= 2
>>=przesunięcie bitów w prawo wraz z operatorem przypisaniaC >>= 2
&= operacja bitowa 'i' wraz z operatorem przypisaniaC &= 2
^=operacja bitowa 'xor (alternatywa wykluczająca)' wraz z operatorem przypisaniaC ^ 2
|=operacja bitowa 'lub' wraz z operatorem przypisania C |= 0

Post Author: Csharpowe Zmagania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.